acnvbnr.gif (17863 bytes)


bothafan.gif (2645 bytes)
botcyntedd.gif (2668 bytes)
botgweith.gif (2698 bytes)
botoriel.gif (2634 bytes)
botstydi.gif (2665 bytes)
botpleid.gif (2771 bytes)
botseiat.gif (2605 bytes)
botllyfrym.gif (2804 bytes)
botdolen.gif (2657 bytes)
botgwers.gif (2636 bytes)
botcwis.gif (2617 bytes)
botarchif.gif (1918 bytes)

 

Yr Archif

Parry-Williams yn diolch am sigârs: Llion Jones

Er bod gyrfa T.H. Parry-Williams fel bardd cyhoeddedig yn ymddangos fel pe bai yn dirwyn i ben yn 1954 gyda'r rhigwm cofiadwy 'Bro', daliodd ati i gyfansoddi mewn cywair ysgafnach am flynyddoedd lawer wedi hynny, gan wneud hynny yn amlach na pheidio ar y mesurau caeth yr oedd wedi cefnu arnynt i bob pwrpas yng nghyfnod ei aeddfedrwydd fel bardd. Ymhlith cynnyrch y blynyddoedd diweddar hyn y mae casgliad difyr iawn o gywyddau, englynion a thoddeidiau o ddiolch i'w gyfaill Huw T. Edwards am roddion o sigârs. Dechreuodd yr arfer yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon 1959 pan dderbyniodd lond casged ohonynt.

Byr Gywydd Lled Wamal o Ddiolch Sobr

Dyna sioc i hen smociwr
Oedd cael yn fael ar ei fwr'
Resi brown o sigârs braf,
Gwyry, o'r dail rhagoraf,
Mewn casged rodd o gedrwydd,
Yn anrheg "deg fel y dydd".

Bu smygu a mygu maith,
Llawn o hedd, a'r lle'n oddaith.
Roedd mwg yn cyrraedd ymhell -
Estyn dros ben y castell
O'r 'Black Boy', gan droi'r hen Dre
Yn beraidd o ben bore
Hyd hwyr gan sawyr tirion
Yn siwr fe aeth dros Sir Fôn.

(Pan rois un ohonyn' hw
Ar ei hynt i ryw Hwntw
O Gaerdydd, meddai'r gwr da:
"Jiw! Mwcyn o Jamaica!")

Paragon pob haelioni
Ym marn Tom yw'r hen Huw T.

Dros y saith mlynedd nesaf, daliodd Huw T i bledu Parry-Williams gyda rhoddion o sigârs, a daliodd yntau i ddiolch amdanynt ar gynghanedd. Dyma ddetholiad yn unig o'r llu cyfarchion a luniodd:

Llinellau o Ddiolch am Ddau Fwndel o Sigârs

Wel, myn gafr, y mae ffafrau - yn disgyn
Yn dwysged i'm hafflau
Ail yw 'dail' y bwndelau - i wynfyd
Loetraf ennyd yn haul y trofannau.

Efo'u mwg 'rwyf wrth fy modd - yn bwffiwr
Duw a fo'n swcwr i'r gwr a'u gyrrodd.

Eto Byth

O'r hogyn! Fe ddaeth rhagor - o roliau
Cythreulig o bropor
Gwyn fy stad: mae gennyf stôr - narcotig
Yr unig ffisig i hen broffessor.

Englyn Diolch am 'Luosogrwydd' o Sigârs

Gwych gweled mewn siacedi - fetelog
Fataliwn yn rhesi.
O grand! Rwy'n canu grwndi
Holy smoke! Gwnânt les i mi.

Englyn Ffwr-bwt o Ddiolch

Dwy anwylyd i hen Walia - a ddaeth,
Dwy ddethol o Giwba,
Dwy fodan o Hafana,
Dwy Lio Lwyd. O la la.

cnvrule.gif (2354 bytes)