acnvbnr.gif (17863 bytes)


bothafan.gif (2645 bytes)
botcyntedd.gif (2668 bytes)
botgweith.gif (2698 bytes)
botoriel.gif (2634 bytes)
botstydi.gif (2665 bytes)
botpleid.gif (2771 bytes)
botseiat.gif (2605 bytes)
botllyfrym.gif (2804 bytes)
botdolen.gif (2657 bytes)
botgwers.gif (2636 bytes)
botcwis.gif (2617 bytes)
botarchif.gif (1918 bytes)

 

Yr Archif

Parry-Williams yn diolch am ragor o sigârs: Llion Jones

Dyma ragor o'r englynion a thoddeidiau a luniodd T.H. Parry-Williams i ddiolch i'w gyfaill Huw T. Edwards am roddion o sigârs. (Cliciwch yma i ddarllen y detholiad cyntaf - mae rhagor i ddilyn!). 

Yr Ebwch Cyntaf o Ddiolch

A fu rhoddion mor gyfareddol? - "Dail"
Hudolus a Chyfrol
Gan wr clęn o lęn ddi-lol.
Fe'u mwynhaf... Mae hi'n nefol!

Yn iaith yr orseddd... "Diolwch fy mab"

Ar f'enaid! Ces Nirvana. - (Dirioned
yw arweinydd Gwalia!)
Am unwaith fe ddaeth manna - at fy nant
A gwir fwyniant o sigâr Havana.

Pennill Diolch am anrheg Nadolig y gwr hael o Sychdyn

Gair eto gan 'rhen grwtyn. - Wel myn d(i)ail,
Mae hi'n Dolig dillyn.
Mae'r moethau mor amheuthun
Hir oes i'w Uchder y Gwr o Sychdyn.

Englyn Diolch - ac un digon cymhercyn - am flychiad o sigârs

Ręl co' siriol cysurus - ydwy'n awr
O dan hud y myglys,
Sy'n fwy nefol hudolus
A gwerth-wheil nag aur a thus.

Englyn Diolch am ddwy sigâr bendefigaidd

Mae hi'n braf yn f'ystafell. - Dwy ladi
Oludog sy'n cymell
Heddychol awr ddiddichell
Dwy sigâr nad oes eu gwell.

Englyn Diolch

Cysuron lond bocs arall! - yn fy nydd
Ni bu neb graslonach
Di-ball sigardod bellach
Fydd fy rheol, bobol bach.