acnvbnr.gif (17863 bytes)


bothafan.gif (2645 bytes)
botcyntedd.gif (2668 bytes)
botgweith.gif (2698 bytes)
botoriel.gif (2634 bytes)
botstydi.gif (2665 bytes)
botpleid.gif (2771 bytes)
botseiat.gif (2605 bytes)
botllyfrym.gif (2804 bytes)
botdolen.gif (2657 bytes)
botgwers.gif (2636 bytes)
botcwis.gif (2617 bytes)
botarchif.gif (1918 bytes)

 

Yr Archif

'Diolwch yn fwndeli'; Sigârs Parry-Williams eto fyth!: Llion Jones

Dyma'r trydydd detholiad o'r englynion a chwpledi a luniodd T.H. Parry-Williams i ddiolch i'w gyfaill Huw T. Edwards am roddion o sigârs. (Dilyna'r dolenni i os wyt ti am weld y detholiadau blaenorol: Detholiad 1; Detholiad 2). Rydym bellach wedi cyrraedd gwaelod y bocs. 

Llinellau diolch am swp o sigârs

Daethant yn gwmni dethol - yn eu bocs.
O na bawn i'n tebol
I nyddu'n gynganeddol
Y mawl i Huw heb ddim lol.

Diolwch yn fwndeli *
Wr mwyn, am eu rhoi i mi.

* nodyn y bardd : pace Cynan

Englyn diolch am swp o sigârs

Gwir hwb i'r gwr o Aber - a bendith
Oedd bwndel mor syber.
Hen foi hynaws Y Faner,
Hael iawn wyt fel miliwnęr.

Englyn bach i ddiolch

Rhoes y Balkan Sobranie - imi nwyf
A mwynhad myn-brain-i
Yn eu mwg bu bron i mi
Hercian ar daith i Dwrci.

Englyn diolch

Sigârs! Sigârs lond parsel! - Calennig
Haelionus y Rebel,
Piti na chawn roi potel
I "Huw T." mewn rhyw hotel.

Englyn diolch am flychaid o sigârs godidog

Trugaredd trugareddau! - mi ges rodd
Megis rhin y duwiau,
Dwyres aur o drysorau
Oll yn help i'm llawenhau.

Englyn bach diniwed i ddiolch am swp o sigârs hyfryd

Y cyfaill triw, lwc ddiddiwedd - i chwi
Am eich holl hynawsedd.
Siriol wyf: rwy'n siwr o wledd,
A siwr iawn o serenedd.

Nodyn y bardd: "Yn ffodus, mewn un dimensiwn yn unig y mae'r cyfansoddiad uchod. Nid oes ynddo simbolaeth ddyrchafedig na delweddau diangof... Ni ellir galw'r cyfansoddiad yn soned, am beth amser o leiaf, nac yn bryddest ychwaith."

Englyn dyhuddiant

Huw T., rwyf wedi tewi - ers amser.
Simsan ydyw f'asbri.
Mawr, mawr yw fy nghamwri
Oddi mewn maddau i mi.