acnvbnr.gif (17863 bytes)


bothafan.gif (2645 bytes)
botcyntedd.gif (2668 bytes)
botgweith.gif (2698 bytes)
botoriel.gif (2634 bytes)
botstydi.gif (2665 bytes)
botpleid.gif (2771 bytes)
botseiat.gif (2605 bytes)
botllyfrym.gif (2804 bytes)
botdolen.gif (2657 bytes)
botgwers.gif (2636 bytes)
botcwis.gif (2617 bytes)
botarchif.gif (1918 bytes)


Dolenni'r Beirdd

Weli di'r cyfrifiadur 'na yng nghornel y 'stafell? Yn groes i'r farn gyffredin, dyw cynganeddwyr heddiw ddim yn llusgo'u traed ar l yr oes. Yn wir, mae beirdd yr annedd hon yn treulio oriau lawer yn syllu ar sgrn y cyfrifiadur ac yn chwilio am ysbrydoliaeth ar y we!

O dro i dro, fe fyddant yn taro ar safweoedd sy'n ymwneud mewn rhyw fodd neu'i gilydd 'r gynghanedd neu farddoniaeth Gymraeg yn gyffredinol. Casgliad o ddolenni i dudalennau o'r fath a geir ar y dudalen hon:

Canolfan Ysgrifennu Ty Newydd
Canolfan ysgrifennu yn Llanystumdwy sy'n cynnig cyrsiau difyr ac amrywiol i unrhyw un sy'n ymddiddori mewn ysgrifennu creadigol, a hynny o dan arweiniad beirdd ac awduron cydnabyddedig mewn awyrgylch gyfeillgar a chartrefol.

Clywed Cynghanedd
Fersiwn ar-lein o lawlyfr cynganeddu Myrddin ap Dafydd o dan ofal Geraint Jones, Rhydychen.

GweFr
Cylchgrawn llenyddol digidol i hipis soffistigedig dan olygyddiaeth Robin Llwyd ab Owain yn cynnwys gwaith gan Robin Llywelyn, Emyr Lewis, Menna Elfyn a llawer llawer mwy..

Rebel ar y We
Cyfrol o farddoniaeth o waith Robin Llwyd ab Owain.

Cerddi Wlipo
Cerddi Wlipo (Oulipean) - Cerddi Concrit sydd yn gysylltiedig phatrymau a ffurfiau - hefyd, enghreifftiau o gerddi T. James Jones ('Y Twrch Trwyth' a 'Prydeindod') yn ogystal darnau. canoloesol o 'Culhwch ac Olwen' (yn yr un dull).

Brethyn Brithwaith yr Iaith - Barddoni
Safleoedd - Barddoni - Canu - Enwi - Ysgrifennu

Peter Finch Archive
Cerddi, cyhoeddiadau a chyngor gan un o feirdd mwyaf blaengar Cymru. Mae yma hefyd gasgliad helaeth o ddolenni llenyddol diddorol.

Cyfwe
Dyma safwe sy'n cynnwys detholiad o lenyddiaeth Gymraeg wedi ei chyfieithu i ieithoedd eraill gan gynnwys Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Catalaneg, Arabeg, Daneg, Swedeg.

Canolfan Astudiaeth R.S. Thomas
Safwe y Ganolfan a sefydlwyd yng Ngholeg Prifysgol Bangor ar gyfer y sawl sy'n dymunio astudio gwaith R.S. Thomas. Ymhlith y tudalennau mae llawer o ddeunyddiau defnyddiol.

Llais Lln
Cylchgrawn llenyddol Cymru'r Byd: yn cynnwys dau adolygiad o lyfrau Cymraeg bob wythnos, cronfa o adolygiadau blaenorol, erthyglau ar awduron sydd yn y newyddion, rhestru o lyfrau newydd, gwerthwyr gorau'r farchnad llyfrau Cymraeg, a manylion llyfrau sydd ar y gweill.

Gwymon y Mr: Eluned Morgan
Safwe yn clodfori Eluned Morgan (1870-1938) a'i chynnyrch llenyddol.

Cymru ar y We
Porth testunol sy'n rhoi mynediad i ddeunydd o ddiddordeb Cymreig ar y We Fyd Eang. Mae'n arweiniad ar-lein i wefannau o safon uchel a dilysiedig sydd yn darparu gwybodaeth ddibynadwy am Gymru a phob agwedd o'r bywyd Cymreig.


cnvrule.gif (2354 bytes)