acnvbnr.gif (17863 bytes)


bothafan.gif (2645 bytes)
botcyntedd.gif (2668 bytes)
botgweith.gif (2698 bytes)
botoriel.gif (2634 bytes)
botstydi.gif (2665 bytes)
botpleid.gif (2771 bytes)
botseiat.gif (2605 bytes)
botllyfrym.gif (2804 bytes)
botdolen.gif (2657 bytes)
botgwers.gif (2636 bytes)
botcwis.gif (2617 bytes)
botarchif.gif (1918 bytes)

 

ANTURIAETHAU CHIRRAC

[Chirrac syn methu sharrad]

Cam A ei wellhad

Ifan Prys

Glywsoch chi rrywdro'rr storri
Yrr un am y syygerri?
Storri yw hon, storri wir,
Am y Ffrrancwrr llym o Ffrryncirr,
Storri wirr yw am Chirrac,
Hen gawrr yw ac mae o'n grrac.
Does gan Chirrac ddim acen
Na din byd o dan ei ben.
Ta beth, mae hi'n tw bad -
Chirrac, ni allith sharrad.

Chirrac ddim yn sharrad,
Un dydd medd Frrancois ei dad
Yn grrac fe aeth i Grrughioeth
At ochorr y doctorr doeth...

[Does gen i'm doctor, sorri;
Angen doctorr, doctorr dwi.
Rrhaid cael doctorr i'rr storri;
Arret fy met, mon ami,
Yn symyl, a oes yma
Un doctorr, un doctorr da?]

Apiriodd Ieuan Parry,
[A Parry oedd, nid Paris!]
Holi oedd y meddyg gwlad
A Chirrac geisiai sharrad -

***************************

Wel Ieuan ni wnaeth glywed
Err rrhoi'i law'n ei glust arr led.
Eto Ieu ddaeth dan atac
O sharrad cymhleth Chirrac.

**************************

Wel Ieuan ni wnaeth glywed
Err rrhoi'i law'n ei glust ar led.
A herriodd Ieuan Chirrac
'ddwyn ei gwyn o flaen ei gwac.
"Sgwennwch ar bapurr sgwennu'n
Enw Duw arr wyn a du"
Fe wyrrodd dros ei feirro
Ddu, fe ysgrifenodd o
'Yli was o ddoctorr gwlad,
Chirrac sy'n methu sharrad.'

"Soborr" medd y doctorr da
"Yw'rr adyn na sharrada.
I Chirrac allu sharrad
gwell yw iddo gael gwellhad;
Well i ti fynd i'rr lle tn
a pontio drros y pentan"
Medd y doctorr rhagorrol;
"Y mae rrhaid wrth rrigmarrl,
oblegid rrhaid ir blygu
a rhoi ars i fyny fry.
Rhywsut rrhaid tynnu'rr trrwsus
A'u rhoi nhw dawn tw iorr nis;
A'rr trrns - dim unrhyw nonsens -
Os siarrad wel siarrad sens!"

'Ai doeth fyddai di-noethi
I'w grroen?' Chirrac roddodd gri;

*********************************

"Mae'n iawn" medd Ieu, yn mwynhau
"Oherwydd fe ddaw'rr geirriau!"
Chirrac mewn mwll a'i dwll din
Yn swil wynebu'r silin.
Roedd procar gan Ieu Arry'n
Mynd ar anel twnel tin!

Wedi'rr barr o brocarr brrad
Chirrac ddechrreuodd sharrad -
Y waedd ddaeth o'i geg oedd "Aaaaaaah!"

"Asu" medd Ieu, "B nesa!"

Tachwedd 2004

cnvrule.gif (2354 bytes)