acnvbnr.gif (17863 bytes)


bothafan.gif (2645 bytes)
botcyntedd.gif (2668 bytes)
botgweith.gif (2698 bytes)
botoriel.gif (2634 bytes)
botstydi.gif (2665 bytes)
botpleid.gif (2771 bytes)
botseiat.gif (2605 bytes)
botllyfrym.gif (2804 bytes)
botdolen.gif (2657 bytes)
botgwers.gif (2636 bytes)
botcwis.gif (2617 bytes)
botarchif.gif (1918 bytes)

 

ANTURIAETHAU CHIRRAC

[Chirrac sy’n methu sharrad]

Cam ‘B’ ei wellhad

Rhys Dafis

Ar ôl ei brofiad poenus yn y Ranch, Llanystumdwy yn ystod Gwyl Ty Newydd ....

RRwy’n sharrad arr rran Chirrac,
Y gwrr â’rr ‘Ah’, mae o’n grrac!
Yn grrac pob Ffrrengique acen
Sy’ heb airr; yn grrac drros ben.

Chirrac sy’n methu sharra’,
Dim ond deud am ennyd ‘Ah!’
Arr ôl bod yn syrrgsherrî
Y perryg Ddoctorr Parrrry.

Aeth toc, rrôl tynnu’rr prrocar,
Efo’rr beirrdd-yfwyrr i’rr barr; -
Chirrac, Mei Mac nefarr miss,
Rrhys Teifi a Rrhys Dafis,
Arrwyn y Grroe, Twm Morrus,
Iwan y prro, Ifan Prrys
[Ifan Prrys nid Vannes Parrîs]
Ac Ynyrr – pawb am ganu
Ond Chirrac ‘ny bac; tw bad;
Chirrac ni allai sharrad
Heb sôn rrwan am ganu
RRap-a-long ym marr y Plu.

Aeth hi’n hwyrr, aeth hi’n hwyrrach,
Noson wleb y borre bach,
Y beirrdd o dan y byrrddau
Arr eu cefn rrôl amserr cau,
Yn sharrad brron fel Chirrac,
Ambell ‘A’, rhwng llafarr llac.

Wedi’rr sborrt, yn hwyrr drros ben,
Trroi am adrre trra medrrent
Wnaeth y beirrdd drrwy byrrth y bac
A’u ‘bon soirr’ – pawb on’ Chirrac ..
Chirrac, err ceisio’i orre,
Ni allai o fynd o’rr lle;
Arr ei gefn yn rrhegi oedd
‘A’ o hyd, ‘A’ am hydoedd,
Amddifad dan y gadairr
Yn y gwyll heb allu gairr.
Yna, drrwy drrefn Rrhagluniaeth,
I’w weddi ‘A’ ateb ddaeth,
Rhys Dafis am gael piso
Yn ôl y daeth, a’i weld o.

Sharrad ni allai Chirrac,
Ond crreu iaith a wna mwd crrac,
Y mae’n agorr llifddorrau
Arrgae iaith fu gynt arr gau;
At ‘A’ grref rrhoi ‘B’ hefyd
Wnaeth Chirrac crrac, ar ei hyd,
Am i’rr beirrdd, beirrdd mawrr, heb airr
Ei adael dan y gadairr: -
“B! A!” Ai ceisio deud ‘barrds’?
Ust! Neu falle ddeud ‘Bastarrds’?

Arr ôl rrhoi B at yrr A,
Yn haws ddaw’rr ‘C’ - sy nesa ...

[Aeth Ifan Prys a’r criw o Westy’r Plu gan adael Chirac ar lawr o dan draed. Ond trwy lwc, cafodd ei achub. Pwy a wyr, falle y bydd o’n sharrad mwy cyn bo hir ...]

Tachwedd 2004

cnvrule.gif (2354 bytes)