acnvbnr.gif (17863 bytes)


bothafan.gif (2645 bytes)
botcyntedd.gif (2668 bytes)
botgweith.gif (2698 bytes)
botoriel.gif (2634 bytes)
botstydi.gif (2665 bytes)
botpleid.gif (2771 bytes)
botseiat.gif (2605 bytes)
botllyfrym.gif (2804 bytes)
botdolen.gif (2657 bytes)
botgwers.gif (2636 bytes)
botcwis.gif (2617 bytes)
botarchif.gif (1918 bytes)

 

Cyngor i Fardd

Ifan Prys

Un go drist di gadair yw,
Un llwyd yn sefyll ydyw.
Un heb brawf cadarn y pren
Na amheuwn mo'i awen.
Un 'r dasg o orfod disgwyl
Drwy'r haf am gadair yr wyl.
Anobaith sydd yn Aber
O gael hyd i wobr y glr.
Oes deddfau i Eisteddfod?
I Wyl fawr fe ddylai fod!
Rhyw fardd yn ddu o barddu
Oedd hwn, bardd, nid cadair ddu.
Er i Rob gael ar ei ran
Y morgais gan Llwyd Morgan
I brynu'r coed, bu oedi
I holi saer 'nl y si!
Dim coeden a dim cadair,
Dim o goed a dim y gair.
Dim clustog neis i eistedd,
Dim mawl, dim hawl a dim hedd,
Dim trefn, dim cefn, dim cofnod,
Dim ond l fod dim yn dod.
Dim cyswllt rhwng dim coesau
A dim ond dim fel pe tae!
Mae'r 'Ganrif' heibio'n llifo
A Nei heb le i'w din o!
Fy nghyngor yw pwyllgora
Yn ddi-dor fel pob bardd da.
Yn ddig iawn rhaid gweiddi gwae
O rengoedd y cyfryngau
A sn dros bedair sianel,
Rhoi hyn mewn i'r Wesdyrn Ml
A'r Daily Post, gwneud poster,
Neu adael i Huw Edwards
A'i news at Ten osod her-
" 'Neirin to win no awards?!"
Dweud wrth bawb, dweud wrth y byd,
Hafan yr annedd hefyd,
Dweud wrth feirdd, dweud wrthyf fi,
Barddas, Y Glas a Glesni,
Dweud wrth Ger a'r Archdderwydd
A dweud a dweud bob un dydd.
Rhaid yw cael cadair i'w din
A'r un orau i Aneirin!

Medi 2001

cnvrule.gif (2354 bytes)