acnvbnr.gif (17863 bytes)


bothafan.gif (2645 bytes)
botcyntedd.gif (2668 bytes)
botgweith.gif (2698 bytes)
botoriel.gif (2634 bytes)
botstydi.gif (2665 bytes)
botpleid.gif (2771 bytes)
botseiat.gif (2605 bytes)
botllyfrym.gif (2804 bytes)
botdolen.gif (2657 bytes)
botgwers.gif (2636 bytes)
botcwis.gif (2617 bytes)
botarchif.gif (1918 bytes)

 

Tn

Ifan Prys Jones

Dyfarnwyd y gerdd hon yn drydydd yng nghystadleuaeth y gadair yng Ngwyl yr Urdd 2001

"'Sgen ti dn, hogan?" yn hy!
"Na sori!" yn sur!
"O! os felly ti 'sho ffag?"
"Na, na i dagu! Fynna i fyw!" a hynny fu.......bron

 .......Elli di'm byw heb rai?

 O fe elli?! Efallai!

O gwranda,
Stopia stiwpid,
Mae o'n boen mwya'n y byd,
Poen yn tin. Dwi 'di blino
Yn ln ar ei ogla o.
Hogla drwg, hogla mwg mawr
O dy awydd bob dwyawr.
Mae o'n afiach, mae'n evil
In case you mind  makes me ill.

Mwg a mwy o fwg a fi
Druan wastad sy'n drewi.
Dwi yn meindio stincio 'sti?
Dirywiad; bod yn drewi!
Nei di farw, neu difaru
O gael dy wynt drwy'r glo du.
Amau fi?
Mae dwn i'm faint
Yn gafael yn d'ysgyfaint rwan.
O wnei di'm trio
I fi i roi'r gorau 'ddo fo?
Trio i ni?
Trio un waith?

 ..... O y lolyn, wel eilwaith.
O wel yli, pam damia
Ti'r megin wynt 'r mwg 'na?

Ffag arall?
Ti ddim callach
Yn y bn na hogyn bach.
'Cytio'i lawr cyn cwitio 'li ',
Dy ohirio, hen stori.
Sigart; grt dan y gro!
Gwell byth, gelli obeithio!

Deg marc, yndw dwi'n sarci
Y twat 'chos dwi'n caru ti.
Sigart sy'n llosgi'r ias
A thanio ein perthynas
Yn ulw, yn lludw llwyd,
Mae o'n arson, mae'n arswyd.

"Gaddo, mi wni stopio sti,"
A gwenu'n gynnil i'm seboni,
"Jest, mae'n anodd."
Wni 'm toddi.
" 'Dio 'myn hawdd, ond mi wna i!"

Eleni? Cyn priodi? Pryd?
Yn fuan? Yn dy fywyd?
Ti isho plant, bod yn santa,
Yn taid a nain? Paid deud na!

Un dydd mi fyddan ni'n dau
Am drio rhoi modrwyau
I'n gilydd, fel rhyw gwlwm,
Yn ffyddlon drwy'r llon a'r llwm.
Ti a fi yn tyfu i oed,
I wynnu yn ein henoed.
Trwy ein hoes a dim troi'n l,
Yn briod yn barhaol.

Ella wir?!
Ella wir?!!

Llo!
Dick 'ed!

Oes dim am dycio?!
Iawn, reit ta!

O neno'r tad!
Tria neu gei di'r trawiad
Mwya' erchyll, amharchus
A chei arch a marw'n chwys!

Dacw i ti eiriau y doctoriaid

"Paid a chwyno!"
Dwi'n pwdu; ochenaid...
"Pa les y poen? O Plis paid?" Yn surbwch.
Ceir rhyw dawelwch.

Paid smocio'r diawliaid!

Be 'di o i fi?!
Y bywyd fydd
I'w gael ni 'fo'n gilydd;
Y rhes dwt o ashtrays du
un rhy hoff o wastraffu!

Pa wahaniaeth?
Mae punnoedd am ddileit
Rhoi am ddail oedd yn las
Wisg lliwiau rhyw fflam waedlyd,
Dyna 'di bedlam!

Iawn 'ta, mi dwi iso i ti
Addo rhoi'r gorau iddi! 

Na?!
Wel iawn.
Dyna fo 'li,
Rhy hwyr,
Mae'n tn ar oeri!

"Dwi'n mynd i n'eud yn y man!"
Rhy hwyr!
Dwi'n g'neud rwan!

Mehefin 2001

cnvrule.gif (2354 bytes)