acnvbnr.gif (17863 bytes)


bothafan.gif (2645 bytes)
botcyntedd.gif (2668 bytes)
botgweith.gif (2698 bytes)
botoriel.gif (2634 bytes)
botstydi.gif (2665 bytes)
botpleid.gif (2771 bytes)
botseiat.gif (2605 bytes)
botllyfrym.gif (2804 bytes)
botdolen.gif (2657 bytes)
botgwers.gif (2636 bytes)
botcwis.gif (2617 bytes)
botarchif.gif (1918 bytes)


Bwrw Pleidlais

O dro i dro fe fydd ymwelwyr 'r annedd hon ar eu traed hyd oriau mn y bore yn trafod materion dwys a dyrys fel pwy yw bardd gorau'r G20, pwy yw'r meistr ar y rhupunt hir, ble mae'r cynganeddwyr praffaf yn prynu eu tronsiau, ac ati, ac ati. Ymgais yw'r dudalen hon i roi gwedd ddemocrataidd ar rai o'r trafodaethau hyn.

Yn achlysurol felly, bydd pl piniwn newydd yn cael ei gynnal a'r canlyniadau yn cael eu cofnodi ar gyfer ymwelwyr y dyfodol. Roedd y bleidlais gyntaf yn rhoi'r cyfle i drigolion yr annedd i broffwydo pwy fyddai prifardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Mn 1999. Clicia yma os wyt am ganfod pa mor drychinebus oedd eu proffwydoliaethau. Yn ddiweddar, fodd bynnag, cawsant well hwyl ar bethau wrth broffwydo pwy fyddai'r  archdderwydd newydd.

Mae'r pl piniwn diweddaraf yn deillio o drafodaeth a gafwyd yn yr annedd yn ddiweddar ynghylch dilysrwydd 'r wreiddgoll', tra bo'r tri pl arall yn bwrw golwg yn l ac yn gofyn i chdi enwi bardd gorau'r G20 ynghyd dewis y cerddi gorau a gynhyrchwyd gan gystadlaethau'r gadair a'r goron yn ystod y nawdegau.

Cer ati i fwrw dy bleidlais isod a chofia roi gwybod os oes gennyt syniadau am bolau piniwn eraill ar gyfer y dyfodol.

* * * Pwysig: Dewisa o'r rhestr trwy glicio'r saeth fechan cyn clicio'r botwm 'Pleidleisia' * * *

'R' wreiddgoll

A ddylid caniatu 'r' wreiddgoll?


Canlyniad hyd yma

Bardd y Ganrif

Pwy yw bardd gorau'r G20?


Canlyniad hyd yma

Cerddi coronog y 90au

Pa un o'r rhain yw'r gorau?


Canlyniad hyd yma

Awdl y 90au

Pa un o'r rhain yw awdl orau'r 90au?


Canlyniad hyd yma

  cnvrule.gif (2354 bytes)