Diolch

Argraffu PDF
(Gofynnwyd i fi ddweud diolch ar ran merch a ddysgodd Gymraeg i'w hathrawon Cymraeg)

Am roi eich hiaith, mawr ych chi - am dywys
fy myd i oleuni
gair a chynnau, gwreichioni,
a thanio iaith yno' i.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed