Methiant Timothy

Argraffu PDF
Mond un munud o Henmania? - Fy Iôr,
rhy fyr oedd y ddrama;
nid hyn yw Rwl Britania,
ti'n dda i ddim, Tim. Ta ta!

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed