Angor

Argraffu PDF
Er y rhwd ar ei hyd o - a gwymon
yn gwmwl amdano,
fe ddeil ei nerth ryfedd o
natur un ddrycin eto.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed