Afon Men-ai

Argraffu PDF
Mae'r Volga yn afon dda-ai - a Theifi
a Thaf, ond i mi-ai,
y mae hon, afon Menai
yn grêt, 'chos mae'n Bangor-ai.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed