Gyrfa Bardd

Argraffu PDF
Dechreuais yn y Cymoedd ym mil naw wyth deg saith
yn galarnadu'r pylloedd a chyni'r fro ddi-waith,
gan ennill peth amlygrwydd, a dirnad bod y ddawn
i leisio anghyfiawnder yn un ddefnyddiol iawn.

Ac yn y man cael gwobrau a gwahoddiadau lu
i sôn am ein hargyfwng, ein dioddefaint du,
yng Nghymru ar y dechrau, ond buan iawn y daeth
y gwahoddiadau tramor i farwnadu'r iaith.

Esboniais i ym Moscow y stad o fod dan draed
yn Cape Town mi ddinoethais y gormes yn ein gwaed.
Crwydrais y pum cyfandir a'm dicter i fel fflam -
i Iddew ac i Arab dangosais beth yw cam.

Melltithiais ein caethiwed - mewn parti yn Paris;
ceryddais ein gormeswyr - wrth deithio'r Caribî.
Eglurais erchyllterau ein holl gystuddiau blin
wrth bobl Efrog Newydd - dros ambell ddracht o win.

Yr un yr ofnadwyaeth ym mhob rhyw fan a lle,
yn Rhufain neu yn Rio, yn Lhasa neu L.A.
Waeth beth yw drygau'r henwlad, waeth pa mor chwerw'i chri,
bu'r cyflwr gorthrymedig yn llesol iawn - i mi.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed