Bardd ar hap

O'r seiat

par:Pâr o englynion
RhodriHedd 11.8.2015 9:43
par: Pâr o englynion
sioncyn 6.8.2015 16:59
Pâr o englynion
RhodriHedd 3.8.2015 12:07

Y rhai hyn sy'n yr annedd

Mae 264 o westeion ar-lein

Caws o Fol Ci

Argraffu PDF

Tybed oes rhywun yn gwybod pwy wnaeth y cwpled enwog hwn?

Haws cael caws o fol y ci
Na cheiniog o Frychyni...

Ffarm heb fod yn bell o Langybi yn Eifionydd ydi Brychyni. Pobol hael tu hwnt sy'n byw yno erbyn heddiw!

Mae'r cwpled ar lafar cyn belled â Llyn, a'r fersiwn glywir weithiau ydi:

Haws cael caws o ben y ci
Na cheiniog o Frychyni.

Pwy bynnag wnaeth y cwpled, nid y fo oedd piau'r ddelwedd ddifyr yn y llinell gynta'. Mae ymadrodd tebyg iawn yn Llydaweg. Yno dywedir bod rhywbeth yn anodd iawn

'vel tenn amann deus goug ar c'hi:

'Fel tynnu menyn o wddw'r ci.' Mae 'pen y ci' yn agosach i'r ymadrodd tramor na 'bol y ci'. Cymharer 'agor pen' am ddylyfu gên, a 'cau dy ben!'

Rhaid ei fod yn ymadrodd gan y Brython gynt!

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed