Nadolig 2005

Argraffu PDF
Dwi'n siwr mai 'mond un seren a welais
drwy wawl y ffurfafen
a honno'n bell, bell uwchben
y gwaed ar frig y goeden.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed