Cyfarchiad yr Wyl i'r Annedd

Argraffu PDF
Boed ichi Ddolig diddan, a gwynfyd
Darganfod wrth dwrian
Ymysg yr anrhegion mân
Wên yr Iesu'n yr hosan.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed