'Dolig

Argraffu PDF
Y wyrth o blant yn chwerthin yn annwyl,
a ninnau'n troi'r pwdin;
ogla' nytmeg drwy'r gegin,
a choflaid, a gwydraid gwin.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed