Bardd ar hap

O'r seiat

par:Pâr o englynion
RhodriHedd 11.8.2015 9:43
par: Pâr o englynion
sioncyn 6.8.2015 16:59
Pâr o englynion
RhodriHedd 3.8.2015 12:07

Y rhai hyn sy'n yr annedd

Mae 88 o westeion ar-lein

Parry-Williams yn diolch am dei

Argraffu PDF

Y mae ymwelwyr cyson â'r Annedd yn hen gyfarwydd bellach ag arfer ddifyr T.H. Parry-Williams o lunio englynion i ddiolch am roddion o sigârs gan ei gyfaill Huw T. Edwards. Mae toreth ohonynt i'w gweld ymhlith daliadau hen archif yr Annedd.

Ond nid sigârs oedd yr unig fath o roddion a dderbyniai gan Huw T. Ar un achlysur, derbyniodd dei swyddogol y Bwrdd Croeso yn anrheg ganddo. Yn unol â'i hen arfer, penderfynodd Parry-Williams gynnig ei ddiolchiadau ar ffurf englyn.

Englyn i ddiolch yn gynnes iawn am dei "swyddogol" y Bwrdd Croeso

Rwy'n grand fel ceiliog dandi - yn fy nhei
Nefi, nêt, medd Amy.
A dwed fy mod yn deidi,
Yn foi pert fel V.I.P.

(Amy, wrth gwrs, oedd gwraig T.H. Parry-Williams)

 

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed