Bardd ar hap

O'r seiat

par:Pâr o englynion
RhodriHedd 11.8.2015 9:43
par: Pâr o englynion
sioncyn 6.8.2015 16:59
Pâr o englynion
RhodriHedd 3.8.2015 12:07

Y rhai hyn sy'n yr annedd

Mae 83 o westeion ar-lein

Parry-Williams y Barf

Argraffu PDF

Yn ddiweddar, wrth fodio Llyfr Melyn Oerddwr am y tro cyntaf erioed, gwelais lun sy'n rhoi gwedd newydd, (yn llythrennol felly), ar T.H. Parry-Williams. Mae'n debyg mai ffrwyth bet rhwng y bardd o Ryd-ddu a'i gefnder Wil Oerddwr oedd y locsyn. Hyd y gwn i, nid oes ar glawr yn unrhyw le arall, lun o T.H. Parry-Williams y barf!

Diolch o galon i Mr. Heddwyn Hughes am egluro cefndir y llun ac am y cyfle i gael gweld y Llyfr Melyn. Dyma'r llun:

Parry-Williams y barf

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed