Cau Siop Gareth Bwtsiar

Argraffu PDF

Bu Gareth Williams yn cadw siop gig yn Heol Buddug, Pen-y-groes, am 38 mlynedd. Ymddeolodd ar Ebrill 1, 2006

Mae bwtsiar clên eleni’n
ymddeol o’n Heol ni,
Gareth yw, a gwerth ei oes
yn pwyso’n ei siop eisoes;
Gareth y gylleth a’n gwên
(a’r un sy’n ŵr i Anwen),
y ffedog streipiog a’r hwyl
ddynol, y fo’r lladd annwyl;
Gareth sy’n ddarn o frethyn
hen le ar benrhyn ei Ly^n,
Gareth y cig rhagorach,
ein gwario byw, a’r gair bach.

Oerodd pob darn i’w ferwi!
Aeth ein iau a’n wyau ni!
Mins a ham, stêc a gamwn,
hanner cyw, esgyrn i'r cŵn!
Selsig, tyrcwn Dolig ’di’u dwyn!
Cig oen heb branc y gwanwyn!
Ac os hyn, ein lobsgows aeth
yn addurn bwydlysyddiaeth!

O adael y cig eidion
a rhoi’n ôl y glorian hon,
o gau’r drws, rhyw gr’adur oer
yw ein hoes o deils iasoer;
un rhewgell yw’r fro rhagor,
gigydd hoff, o gau y ddôr.
Oherwydd bwtsiar arall,
â llai o gonsyrn na’r llall,
ddaw â’r ‘arch’ nawr i’r farchnad
a rhoi’r arch yn ei gig rhad;
yr un a’n gwaeda, nes rhed
a newynu’n cymuned,
hogi arfau i gerfio
heibio i’w bris at fêr ein bro.

Heb fwtsiar clên eleni,
gwahanol yw’n Heol ni.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed