Gwales

Argraffu PDF
Yn dilyn ymweliad ag Ynys Gwales a drefnwyd gan TDJ a MH. Diolch iddynt.

Unwaith bu yma hanes
A’i swyn hyd y twyn fel tes.
Fe fu saith â’u hiaith ar hon
Yn rhwydd eu hymadroddion,
Eu braint oedd cael cynnal bro
A’u henwau hwy oedd yno.

Fe ddilynwn sŵn y saith
I Wales awn ni eilwaith
Ar daith hir at dir a’i des
I’n huno ni â’n hanes.
Yno nawr fe awn yn ôl
I adwaen ein dyfodol.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed