Llyfrgell Deithiol

Argraffu PDF
20 mlynedd ers marwolaeth Alun R Edwards

Agorodd hewlydd geiriau - hyd y wlad,
a'i lên lond y faniau'n
rhoi olwyn i'r cyfrolau
rhag i iaith a'i llyfyr gau.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed