Y Gantores Jazz

Argraffu PDF
Mae teid sy’n llawn o seidar,
a sŵn y byd sy’n y bar;
criwiau unnos yn cronni
a’u gwg rhwng y mwg a mi,
criwiau byddar llawn siarad
yn mynnu iaith i’w mwynhad.

Ond o’r llwyfan bychan bach
daw alaw sy’n dawelach
na stŵr y siarad cwrw,
daw ’na iaith i’w datod nhw.
Anadl o iaith, a merch dlos
drwy’r mwg a’r drymiau agos
yn un syndod o nodau’n
gwaedu cân â’i llygaid cau.

Mae’i gwallt yn hir gan hiraeth,
nodau’r hwyr yn don ar draeth,
a gwedd wen ei gwddw hi
yn dristwch ewyn drosti;
sŵn graean lond ei chanu
a marw dau’n y môr du.
I mi, er hyn, y mae’r haf
dan haul y nodyn olaf.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed