I Gyfarch Myrddin

Argraffu PDF
Â'r lôn undonog ‘di'i threulio'n denau
gan ein taith drwy'r cyfnos, daethost dithau
â rhin dy awen, yn driw i'n doeau,
yn fyw i'r eiliad, yn fôr o olau,
a'n hebrwng ar hyd llwybrau carennydd
ar drywydd newydd drwy hen siwrneiau.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed