Gethin yn ei Grud

Argraffu PDF
fy nai yn dri mis oed, Ebrill 2006

Gwelaf fachgen, ond heno
nid un ei hun ydi o.
A weli di deulu’i dad
yn ei wg rhwng dau lygad?
Neu ai ei fam yw’r wên fach
yn how-rannu’i chyfrinach?

Dan aeliau neiniau’i hanes,
ei drwyn sy’n deidiau o res,
hen gefnder o oes fleriach
yw’r aer, mae’n gyfnither iach;
yn ei wrid mae chwaer, wedyn,
o’r tu hwnt, mae rhyw frawd hŷn,
a’r geg ddieiriau i gyd
ar wefus ewythr hefyd;
nai heb iaith ei fodryb yw
a’r dweud sy’n barhad ydyw.

Ond a Gethin ’run ffunud
â gwŷr ei ach, yn ei grud,
er rhoi o’i hil iddo’i ran,
heno mae’n ef ei hunan.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed