I John Daniels

Argraffu PDF
I ddathlu 35 mlynedd o waith yn Ysgol Morgan Llwyd

Rwy'n cofio'r tân yn ein canu - cynaist
sbarc ynom, a thynnu
ohonom fflam i'n synnu.

Yn gyweiriau blagurodd; yn esgyn
gan losgi disgleiriodd;
yn ein hyder fe neidiodd.

Ein megin - yn ein magu o wreichion
i'r aer uchel; chwythu
ynom i ni dywynnu.

Rwy'n cofio'r lli harmonïau - emyn
yn symud yn donnau,
llais y môr yn ein lleisiau.

A llifo wnaem i bellafoedd y gân;
fe ganem filltiroedd
yn ddifrys dros hen ddyfroedd.

Capten ein hawen, â'n hawel yn fwyn
o fewn hwyliau tawel
agoraist inni'r gorwel.

Gŵr annwyl, ein gŵr hynod - am dy waith
mae diolch cynnes, parod.
Mae'r gân yn fyw; clyw ein clod.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed