Cwpan

Argraffu PDF
Dyddiol yw'r tywallt iddi - o hen lif
Hylifau ein byd-ni;
Er sagrafen y llenwi,
Er rhoi gwaed, mor wag yw hi.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed