Celwi

Argraffu PDF

'Run ll^wer sy'n Pwllderi
a we d^we'n d'amser di,
'run gole'n mish Gorffennaf
a 'run houl ar wên o haf;
im mhob un ffarm ma' byw'n ffest
a ffiniant im mhob ffenest,
wa'th i Bencâr i aros
da'th heide canwille'r nos.

Ond o'r garn derfyn dwarnod
a'r d^wr hallt in rhwdi'r rhod,
wedi'r houl find ar wilie,
wedi'r haid find nôl i'r dre -
pwrni dw i i'n diall
a'n dwad i weld trw'r nos dall:
ar ôl i saith-nos-ole
ma'i'n githrwm o llwm 'rhyd lle,
ma'n Pwllderi ni'n newid -
we'r goleuni'n gelwi'i gyd.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed