Huw

Argraffu PDF
Ar ben ei flwydd yn hanner cant

Huw Erith wedi britho?
Huw’n dallt pa mor hen ydy o?
Huw, wir Dduw, mor hir ei ddaint?
Huw heno’n rhegi ei henaint?
Huw’r llongddrylliad? Huw’r adyn?
Huw’r farf hallt, a Huw’r gwallt gwyn?
Huw fel lleden eleni?
Huw ar fy myw? – Nid i mi!
Huw ar ‘y myw yw Huw’r môr.
Huw yr hogyn a rhagor:
Huw’r dyn nad yw’n hir o’r dŵr,
Huw ar sgotal, Huw’r ‘sgotwr,
Huw mor llon ddechrau Ionawr,
Huw a’i fol llawer rhy fawr,
Huw’r englyn ugain munud,
Huw’r bardd o ben pella’r byd,
Huw’r yfwr , Huw’r rhegwr hy’,
Huw’r ŵyl, Huw hwyr o’i wely,
Huw’r cewyll a Huw’r cywydd,
Huw a ddaw’n brifardd rhyw ddydd,
Huw’r bachyn chwim, Huw’r cimwch,
Huw’n ei gap yn nhin ei gwch,
Huw pan ar dir mor wirion,
Huw fel duw pan ar y don,
Huw’r môr o’i hiwmor ei hun,
Huw harddach na naw hyrddyn.
Huw a’i wên fel traeth Hawaii,
Huw o dîm dwy a dimai.
Huw a’i haf yn hwy o hyd,
Huw a’i odlau tywodlyd,
Huw’r Sbargo, a Huw’r Llo Llŷn,
Huw Erith y dihiryn.
Huw Erith fel crair hwyrach,
Huw wyrdd, serch hynny, Huw iach:
Huw’n hŷn ond eto’n mwynhau:
Huw ifanc wrth y rhwyfau,
Huw’r wên deg a’r tad chwegwaith,
Huw’r gŵr cyhyrog ei iaith,
Huw y parti o riant,
Huw megis cyw’n hanner cant!

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed