Catrin

Argraffu PDF

I gydymdeimlo â rhieni a chymar Dr. Catrin Prys Jones, Prifysgol Aberystwyth a fu farw’n sydyn Hydref 4, 2006

Lleidr o hydref llawn cynllwyn
yn cipio deilen wanwyn
a’i dwyn…

Pelydren ddisglair ei golau
ddaeth â’i llewyrch i chwithau;
mor frau…

Taenasoch chi eich cariad
nes daeth Bywyd ag eiliad
ei Frad…

Atgofion ddaw am Catrin
a bydd adlais ei chwerthin
fel gwin.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed