Cofio Catrin

Argraffu PDF

Ysgrifennwyd ar gyfer Gwasanaeth Dathlu Bywyd Dr. Catrin P. Jones, Prifysgol Cymru Aberystwyth Ionawr 6, 2007. Cafwyd y syniad gwreiddiol o gerdd Saesneg gan filwr anadnabyddus.

Os deui byth i oedi uwch fy medd
Ac ing a hiraeth yn cynhyrfu’r hedd,
Cofia fy nwyf ...

Cofia nad fi sydd yno yn y gro,
Fy ysbryd i a’r holl atgofion sydd ar ffo –
Nid yma’r wyf ...

Chwilia amdanaf pan fo’r nos yn toddi’n wawr
Neu’r machlud derfyn dydd yn anfarwoli’r awr,-
Yno y bwyf ...

Wrth wrando ar giglo’r forwennol a’i chri
Sy’n llonni Bae Cemlyn, a glywi di fi’n
Llawn nwyf?

Neu yn y pelydryn sy’n torri trwy’r cwmwl du
I ddawnsio am ennyd, yn wefr uwch su
Y don ...

Gan droelli a phlethu ag eraill, yn sioe
I sigl a sain a chyfeiliant ein doe
Yn llon ...

Ac yno’n Lôn Cana uwch carped y clychau glas
Yng nghoch bendigedig y ffesant, sy’n ias
Fel erioed ...

Yng nghynnwrf adenydd sy’n curo wrth godi’n rhydd
Uwch poethder a blinder a meithder y dydd
Drwy’r coed ...

Paid byth â dod i ollwng dagrau uwch fy medd,
Ond gad i hwyl a chwerthin yr atgofion darfu’r hedd.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed