Y Babell Lên o Bob Lle

Argraffu PDF
Clywais am gynllun i ddenu mwy o bobl i'r Babel Lên drwy dalu i strupars, gwrywaidd, llenyddol. Dyma'r olygfa:

Dic fel rhyw ferch o'r dociau – Iwan Bryn
mewn bra gyda thaslau,
Tudur Dylan mewn sannau
duon braf o sidan brau.

Cynan mewn G-string cynnes, - a Robyn
mewn siwt rybyr 'crotchless',
John Bwlch Llan yn creu hanes.
Acw ar lawr - Jâms Nicyrless.

Huw Erith mewn gwisg hwren - a Myrddin
cinci'n gwneud y Can-Can,
a Gwyn Tom mewn sgert goman
a'r rhyw deg i gyd ar dân.

T. Llew wedi wacsio'i flewiach, - Donald
yn dinoeth myn uffach!
Jim Parc Nest mewn fest rhy fach,
Gerallt yn chwifio'i geriach.

Wil Sam fel putain drama - ac Em Gom
a'i gorff yn Gomora,
Ifor ap mewn clamp o fra,
Derec mewn sysbendera'.

Yn y bar yn dawnsio bol - Iwan Llwyd
mewn lledar diddorol,
a Geraint Lovejuice, gwrol,
o bob dyn mewn Baby Doll.

Y Morys a Huw Meirion - mewn lêtecs
ac mewn lot o gyffion,
Ond llawer gwaeth, Machraeth Môn
yn anwylo thong neilon.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed