Stryd Dan Eira

Argraffu PDF
o weld olion traed ac o feddwl am gyn-drigolion

Bore oer, ond bu'r eira'n
pluo lôn cymdogion da
hyd y rhes lle mae'r drysau,
un ac un, bellach ar gau.

Y mae doeau'r gwadnau gwyn
yn hewlydd braf eu dilyn
sy'n troi pafin cyfrinach,
heibio i'r byd, yn llwybrau bach
rhwng tŷ a chartref hefyd
ar oes o draul hir y stryd.

Mor wyn oedd, ond dadmer wnaeth
a diogi'n cymdogaeth.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed