Trên Olaf Adref

Argraffu PDF
Yn nhawelwch y trên olaf, a gwep
y lle gwag, fe glywaf
Drwy oriau'r cledrau araf
Ei geiriau hi'n rhwygo'r haf.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed