I Ferched y Wawr yn 40 oed

Argraffu PDF
Nid dim ond jam a mamau yn sgwrsio
a gwers trefnu blodau
ydynt, ond pwythwyr edau
clytwaith yr iaith yn parhau.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed