Croeso i'r Annedd

Argraffu PDF

Croeso i'r Annedd ar ei newydd wedd. Er bod y lle wedi cael côt ffres o baent, a'r dodrefn wedi'u hail-drefnu, mae'r adeilad ei hun yn ddigyfnewid, a'r gobaith yw ei lenwi fel ag o'r blaen gyda cherddi a thrafodaethau o bob math. Fel ag erioed, bydd croeso mawr i bob un teithiwr talog sy'n galw heibio i fwrw golwg ar yr hyn sydd rhwng y muriau, ond er mwyn cyfrannu at gynnyrch yr annedd bydd angen cofrestru. Yn ffodus, chwarae bach ydy hynny - y cyfan sydd angen ei wneud yw clicio ar y ddolen Creu Cyfrif ar y chwith a dilyn y cyfarwyddiadau.

bar

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed