Enwau Lleoedd

Argraffu PDF
Ar achlysur lansio 'Dictionary of the Place Names of Wales'

Am fod treflan, llan a llain i ni’n fwy
na rhyw fannau bychain,
yr ŷm, wrth roi enw i’r rhain,
yn ein henwi ni’n hunain.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed