Ei hawlio hi nôl

Argraffu PDF
Yn amal mae hualau’n
Rhigmarôl dyddiol ni’n dau
Yn harn am ein sodlau ni –
Yn rhigol am ein crogi;
Pob dydd, mae’r trywydd triog
Fesul awr yn fwy o slòg,
Pob defod ddinod sydd waeth
Yn oriau’r magu hiraeth;

Heddiw oedd y ‘fory ddaw-
Ni welwn fyd anhylaw’n
Crwydro heibio’n hanwybod
Os araf yw’n byw a’n bod.

Awn ni nawr i hawlio nôl,
A dedwyddo’n byw dyddiol,
Awn i’r fan lle bo’r funud
Yn hen ymestyn o hyd,
Awn un dydd, a phledio’n dau
Y galon tros rigolau,
Nes i’r rhwyll diamser hwn
Heneiddo, er nas gwyddwn.
Awn fel sêr i lawer gwlad
Ar ofyn ‘run cyfrifiad,
I fyw einioes y funud
Awn mor bell o ddrama’r byd,
Awn yn hen a neb ond ni
Yma i wybod, fy mabi.

Ac i fryniau’r gyfrinach
Awn ni, a’n calonnau’n iach,
Bydd ar chwâl yr hualau,
A down ni i heneiddio’n iau,
A daw rydd pob calon drom
’r Ddwynwen sy’n rhydd ynom.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed