Agor

Argraffu PDF
('Knock, knock, knocking on heaven's door')

Mae'n oer, a minnau'n aros
yn y niwl ym mherfedd nos
a'r adar corff 'di gorffen
dod â'r byd a'i dwrw i ben;
hen leuad, ac mae'n glawio,
dw i'n glaf, ac mae'r dydd dan glo.

Mae hi'n oer, ac mae 'na wae
hŷn na cherrig yn chwarae
ar y cof rhyngof a'r hyn
a gredais, bob gair; wedyn,
heno, ym mhorth yr enaid,
curo'r wyf, curo o raid.

Mae'n oer, fe ddaw hi'n oerach;
ni ddaw neb drwy'r bore bach
at y drws tu draw i'r wawr,
yn union fel gwynt Ionawr.
Ac er i minnau guro,
ni ddaw neb i'w ateb o.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed