I Gyfarch JWD

Argraffu PDF
Nid yw gwlad llychlyd y glo mwy i’w gweld
Ond mae gan bob Cymro
Rhyw gwm yn nyfnder ei go’
A hanes ei lwyth yno.

Un cwm, un gân, un tad-cu a gefaist
Yn dy gof yn llechu,
Yna’u dwyn o’r siafftiau du,
Eu dwyn gan ein syfrdanu.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed