Hen fachlud a gwawr newydd

Argraffu PDF
Tafarn Tŷ Coch, Porth Dinllaen, pnawn Calan

Cerdd agoriadol cyfrol newydd Myrddin ap Dafydd

Mae'r Eifl yn codi'i chap i flwyddyn well;
gosodwn ddarnau olaf y jig-so
Nadolig yn eu lle, yr ŵyl ymhell
o'n holau erbyn hyn, ac awn am dro
drwy'r trai am dywod diog Porth Dinllaen.
Mae'r sbeis tymhorol yn y gwin o hyd
pan ddown at dorf o fastiau dewr o flaen
y dafarn draeth, pob gobaith yn ei grud.
Toc wedi tri, daw heulwen isel braf
dros ddŵr sy'n cilio'n ôl o'r harbwr clai,
gan roi i'r glannau sglein o felyn haf
a boddi'r sêr sy'n oedi 'ngwydrau'r tai.
Un lli yn wacach ydy'r hafan hon;
un golau'n gryfach ydi gwar y don.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed