Colled

Argraffu PDF
(Bu farw un arall o frodyr Dadcu eleni).

Un dydd, a ninnau'r deuddeg
Yn un llwyth, y tylwyth teg,
Yn dylwyth lled Cydweli,
Diddan oedd ein dyddiau ni.
Erwau hir o chwarae'n rhydd
Yn awel fwyn Tŷ Newydd,
Yn oriau'r heulwen hiraf
Bu mwynhau, a hithau'n haf.

Ond er hyn, pan awn i'r dref
I edrych, mae hi'n hydref
O gylch y castell bellach,
Ninnau'n bump, yn rhifyn bach.
Oer yw hi, ond yn ein bro
Yr undydd, os gwnawn wrando
Drwy awel gras Cydweli,
A glywn hwy'n ein galw ni?

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed