Lois : Haf 2008

Argraffu PDF
I Lois, fy wyres ddyflwydd a phum mis ar y pryd. ‘Man y môr’ a ddywedai am ‘lan y môr’.

Rôl awr neu ddwy o fod i’r tŷ yn gaeth
‘I man y môr,’ cyhoeddodd hon
A geiriau’i chalon yn ei llygaid ffraeth.

Gafael mewn pwced, rhaw a phêl a wnaeth
A rhuthro i’r car yn wallgo’ bron
Rôl awr neu ddwy o fod i’r tŷ yn gaeth.

Ac yno, yn Nhrecastell ar y traeth
Roedd dafnau dŵr hen byllau’n newydd sbon
A geiriau’i chalon yn ei llygaid ffraeth.

Roedd rhyddid yn ei hosgo gwyllt; fel saeth
Y rhedai at ddiferion lluwch y don
Rôl awr neu ddwy o fod i’r tŷ yn gaeth.

Rhedai heb ofn i ferw’r ewyn llaeth
A sbonc ei gwallt yn llamau llon;
Geiriau yn pefrio yn ei llygaid ffraeth.

A chyn mynd adre, at ei nain y daeth
I sgwennu ei bodolaeth gyda ffon;
Rôl awr neu ddwy o ddianc draw i’r traeth
Roedd calon hon yn pefrio yn ei llygaid ffraeth.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 12 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed