Croeso Siôn

Argraffu PDF
Nos Wener ddaeth â Siôn i’r byd
gan roi i Twm, ei frawd, y lleuad llawn o wên;
dim ond ychydig ddyddia wedi’i bryd
oedd y nos Wener ddaeth â Siôn i’r byd.
Cofiwn ei wyneb hardd yn hedd y crud,
ei dalcen doeth mewn rhyw fyfyrdod hen
ar y nos Wener honno pan ddaeth Siôn i’r byd
i roi i Twm, ei frawd, y lleuad llawn o wên.

Ei enedigaeth fel Nadolig gwyn
a sêr y wyrth yn gloywi llygaid brawd
rôl pefrio syfrdan yr anneall syn;
yr enedigaeth wnaeth ei fyd yn wyn.
Trysorwn ninnau yr eiliadau hyn,
y dotio ar y bysedd hir a’r bawd
pan fydd pob geni’n gwneud ein byd yn wyn
a sêr y wyrth yn gloywi llygaid brawd;
mae’r holl ddyhead wedi cyrraedd yn y cnawd.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed