Nadolig 2008

Argraffu PDF
Ar fryn gwyn y bargeinion - ac o dwll
gwag, du ein dyledion,
rhannwn ŵyl - a daw rhin hon
yn ôl â'r hen gynilion.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed