Dic Jones

Argraffu PDF
Caiff orffwys wrth ei gwysi – wedi hau
Ar dywydd ffrwythloni
A meithrin wna’n hegin ni
Ag urddas cnwd ei gerddi.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 27 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed