Cerddi'r Cwîns

Argraffu PDF

Cerddi'r Cwîns

Newydd ei chyhoeddi y mae blodeugerdd newydd sbon o gerddi gan aelodau dosbarth Ysgol Farddol Caerfyrddin 2009-10. Mae Cerddi'r Cwîns yn gasgliad o waith deunaw o feirdd y dosbarth, ac yn cynnwys cerddi newydd gan Tudur Dylan a Mererid Hopwood.

Mae’n tynnu at ugain mlynedd erbyn hyn ers sefydlu Ysgol Farddol Caerfyrddin, a hynny ym Mhontarsis yn wreiddiol. Symudodd y criw i’r Cwîns yng Nghaerfyrddin ymhen ychydig, ac mae’r dosbarthiadau wedi hen ymgartrefu yn yr oruwch ystafell yno. 

Mae'r gyfrol yn cynnig blas ar awen y Cwîns, felly mynnwch eich copi. Mae'r gyfrol ar werth yn siopau Cymraeg Caerfyrddin neu drwy law aelodau'r dosbarth am £2 yn unig. Gallwch hefyd ei phrynu drwy'r post am £2.50. Cysylltwch ag:

Aled Evans
Abercuawg
33 Penymorfa
Llangynnwr
CAERFYRDDIN
SA31 2NP
Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chdi alluogi Javascript i'w weld.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed