Un arall yn holi "Lle-wyt-ti?"

Argraffu PDF

Â'r awyr mor ddu rŵan, - yn  dawel,
Yn dywyll ymhobman,
Y bar a'r gitâr heb gân;
Tawel. Lle wyt-ti  Iwan?

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed