Er cof am Iwan Llwyd

Argraffu PDF

“Aeth i ddiwedd ei siwrnai cyn pen y daith”- (THPW)

Rhy bell a rhy hir fu'r milltiroedd - drud
ar draws cyfandiroedd
ei ddawn, ond  cyfarwydd oedd
â llwyfan y pellafoedd.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed